Enter here your message to your customers

Köpvillkor

För ändring av orderReklamation, Ångerrätt,Returer kontakt info@online8.se med ditt order nummer

Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Distansavtalslagen.
För mer information kontakta Konsumentverket, Allmänna Reklamationsnämnden eller din lokala konsumentrådgivare.

Till Konsumentköplagen och Distansavtalslagen har vi lagt nedanstående köpvillkor som gäller för wwwOnline8.se

Beställningsinformation

Beställning

Du måste vara minst 18 år för att beställa. Är du under 18 år ber vi målsman göra beställningen åt dig. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Online8.se lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.
Efter lagd beställning mot annat betalsätt än direktbetalning eller kort, skickas det normalt sett inom några minuter ut ett automatgenererat e-postmeddelande: "Aktiveringsmail" . Detta e-postmeddelande är ej en orderbekräftelse eller en accept. Detta e-postmeddelande innehåller en aktiveringslänk som måste öppnas i en webläsare för att aktivera ordern. Vi ber dig kontrollera beställningen och dina adressuppgifter innan du aktiverar ordern. När ordern blivit aktiverad skickas det ut ytterligare ett e-postmeddelande, detta e-postmeddelande är din orderbekräftelse.
Efter lagd beställning mot betalsätt direktbetalning eller kort skickas orderbekräftelsen efter erlagd betalning.
Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning.

Ändring av order

Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara förändra sin order. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. 
Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Avbeställning/Annullering

www.online8.se  äger rätt att annullera en beställning ifall den anses vara felaktig.
För försändelser som ej hämtats ut inom föreskriven tid utgår en avgift för frakt, hantering och administration á 200:- inkl. moms ifall ångerrätt ej åberopats.

Prisinformation

Priser

På www.online8.se betalar du alltid lägsta möjliga pris. Endast omständigheter som vi inte kan råda över, t.ex.valutaförändringar kan få oss att höja priset.


Alla priser är angivna i svenska kronor. Alla priser är inklusive moms. Försäljning sker mot kontant direktbetalning (dvs. betalning i förskott), Direktbetalning via Internetbank, Kortbetalning, Faktura eller Räntefri avbetalning upp till 24 månader. Är köparen eller beställaren omyndig krävs det att målsman gör beställningen. www.online8.se råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället är det som gäller, oavsett om priserna efter det att order lagts går antingen upp eller ner. Vi förbehåller oss för eventuella felaktigheter i vår prislista och kan neka köp till det utsatta priset.

Tryggt Köp och Prismatchning

www.online8.se erbjuder sina kunder Tryggt Köp. Prisjämförelsen gäller inom 14 dagar från inköpsdatum mot uppvisande av kvitto eller kontrollerbara uppgifter om att varan finns att köpa till ett lägre pris, t.ex en annons. Jämförelsen gäller mot Svenska näringsidkare som saluför produkter direkt mot slutkund och gäller även för prissänkta produkter i annonser, flygblad etc. dvs lägre priser än ordinarie priser. Var uppmärksam på att jämförelsen inte gäller varor som konkurrenter säljer som begränsat antal. Jämförelsen gäller ej beställningsvaror. Konkurrenten skall vara ett Registerat företag inom branschen och inneha F-skatt, samt får inte vara spärrad för att driva näringsverksamhet eller konkurssatt. Vi förbehåller oss rätten att neka köp ifall vi bedömer att konkurrentens prisbild är felaktig satt, t.ex. skrivfel, prisfel eller annat ej här specificerat fel eller brist. Tryggt köp gäller även på paketpriser hos konkurrenterna som ej återfinns hos oss i samma regi och utförande. Detta betyder att vi även matchar paketstorleken och dess innehåll.

För att nyttja denna trygga köptjänst ber vi er kontakta oss via e-post eller telefon.

Betalningsvillkor

Betalsätt

Hos www.online8.se finns följande betalsätt:

 • Bank- och kreditkort
 • Direktbetalning via Internetbank
 • Förskottsbetalning till Plus- eller Bankgirot
 • Delbetalning

Betalning mot faktura

I samarbete med Klarna erbjuder vi betalning via faktura eller konto/delbetalning.
För fullständiga villkor, se följande:

Direktbetalning via Internetbank

Direktbetalning är möjlig via följande Internetbanker:

 • Swedbank
 • Nordea
 • SEB
 • Handelsbanken

All betalning via Internetbank hanteras av vår samarbetspartner Payson som säkerställer att kraven för Direktbetalning uppfylls.
Hela orderbeloppet dras direkt från ditt konto när beställning genomförs.

Förskottsbetalning till Plus- eller Bankgirot

När du förskottsbetalar betalas hela beloppet in på vårt Plus- eller Bankgirokonto.
Betalningen måste registreras och vara synlig innan lagd order kan behandlas. Detta sker vanligtvis inom 3 bankdagar.

Delbetalning

Du kan välja att delbetala din order. Detta är ett eget betalsätt och kan inte tillämpas efter ordern är lagd mot annat betalsätt.
Lägsta ordervärde för detta betalsätt är 2000:-
Ordrar understigande detta värde kan inte nyttja delbetalning som betalsätt.

Leveransinformation

Leveranser

www.online8.se  levererar till Sverige, Denmark, Norway, Finland, om inte annan överenskommelse gjorts. Leveranstiden är normalt 5-7 arbetsdagar (inom Sverige) vid beställning av lagerförda varor. Om ett betalsätt väljs som innebär extra bankdagar, t.ex. förskottsbetalning till Plus- eller Bankgirot, räknas leveranstiden efter det att www.online8.se  mottagit betalningen till fullo. Vid beställning av ej lagerförda varor beräknas leverantiden normalt till 10 arbetsdagar med reservation för eventuell förlängning. Alla leveranser sker med av oss vald speditör.


www.online8.se reserverar sig för eventuella felaktigheter vilken kan få till följd att leverans kan komma att ske tidigare såväl som senare än beräknat. I fall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa Köpvillkor innan effektuering av order sker. Delleverans av order kan ske på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnader för kund om inte annan överenskommelse gjorts. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till www.online8.se  vid beställningstillfället är korrekt. Om en försändelse ej hämtas ut, utgår en avgift för frakt, hantering och administration á 200:- inkl. moms.

Transportskadat gods

Om en vara från oss skadas i transporten får kund naturligtvis en ny vara snarast möjligt. Om en försändelse skadats i transporten, oavsett om skadan är väl synlig eller dold bör detta omedelbart anmälas till speditören eller till oss. Detta för att vi snarast möjligt skall kunna göra en omleverans eller på annat sätt avhjälpa felet.

Reklamation & Ångerrätt

Reklamationer

Privatpersoner har enligt konsumentköplagen 3 års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

Ångerrätt

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt Distans- och hemförsälningslagen (DHL). Vid distansköp gäller den dag paketet löses ut från transportören. Enligt nämnda lag gäller att varan skall kunna återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Retur kan ske om varans skick har förändrats i endast obetydlig grad. Kunden får inte ha stöldmärkt produkten, skrivit/ritat på kartongen och/eller i manualer. För företag, oavsett bolagsform, gäller inte distans och hemförsäljningslagen eller konsumentköplagen. Därav har företag ingen lagstadgad ångerrätt på varor köpta på distans.

Betalning vid ångerrätt utbetalas inom 30 dagar från att vi erhållit produkten. Glöm inte att skicka med bankkontonummer med clearingnummer, bankgironummer eller postgironummer där vi kan göra inbetalning/överföring. 

Kunden betalar frakten till www.online8.se 

Kunden bör kontakta oss först för erhållande av ett returnummer. Skicka med kopia på kvitto/faktura samt namn, adress för snabbare hantering av ärendet. Bifoga gärna även en beskrivning av fel eller anledning till retur.

Returer ska skickas tillbaka med Posten Företagspaket eller DHL Paket som är försäkrad och sökbar. Transporten får ej vara belagd med lösen, t.ex. Postförskott.
Ifall en retur skickas med ej spårbar försändelse, och denna försvinner under transportörens hantering, kan www.online8.se  ej hållas ansvarig och därmed utgår ingen ersättning.

Returer/Reklamation

Alla som skickar tillbaka något till www.online8.se  i reklamationssyfte måste kontakta oss info@online8.se för att få ett godkännande av ärendet.

I samtliga fall en vara återsändes till oss i reklamationssyfte skall vi dessförinnan ha försett kund med ett returnummer. Kontakta www.online8.se för att få ett godkännande samt returnummer. Returen bör vara tydligt märkt med returnummer vid återsändandet. Defekta produkter som returneras till oss bör behandlas som om de vore felfria. Vänligen tillse därför att varan förpackas väl och enligt våra rekommendationer så att varan ej skadas vid återsändandet. Vid minsta osäkerhet om hur varan bör förpackas - kontakta oss! Kund ombesörjer leverans till oss och vid giltigt returärende står vi för frakten tillbaka till kund. Om returanledningen är garanti, eller reklamation, och fel ej kan påvisas, pga. otillräcklig dokumentation av fel, om varan ej är defekt, om garantin är utgången eller förverkad, tex. pga. ovarsamt eller felaktigt handhavande, utgår en avgift om 200:- för hantering och nedlagt arbete + kostnader för leverans.


Returnummer är giltiga i 14 dagar från det datum returnummer registrerats av oss. Försändelser som saknar returnummer vägras vid ankomst till www.online8.se  Returer/Reklamationer skall skickas som spårbar försändelse, ex. Posten Rek eller Paket så att försändelsen går att spåra vid eventuell bortkomst. www.online8.se  står ej för försändelser skickade utan spårnummer vid eventuell förlust. Försändelser som skickas mot betalningskrav, ex. Postförskott eller annan C.O.D (Cash ON Delivery) accepteras inte och kommer inte att hämtas ut. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara. Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänt returärende.


www.online8.se  ansvarar ej för varor som skickas i retur utan att www.online8.se  godkänt returen.
Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkännande av garantiärende. Produkten kommer att kontrolleras och provas av oss, om skäl till garanti ej föreligger sänds varan åter och avgiftsbeläggs med frakt och postförskottsavgift samt avgift för hantering/kontroll/provning om 200:-.


Om garantiärende blir godkänd så skickar vi varan vidare till tillverkaren/generalagenten/distributören för reparation eller utbyte, detta tar i normalfallet 2-4 veckor. Det har även hänt att det gått på under 1 vecka eller tagit längre tid än 4 veckor, denna tid är inget vi styr över. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig vara om identisk vara ej går att uppbringa inom rimlig tid.

Varan skall förpackas som den levererades och som om den vore ny och fullt fungerande samt på ett för innehållet betryggande sätt, transportskador som ej ersätts av transportören står kunden för då han räknas som självvållande till skadan.

Returer ska skickas tillbaka med något av följande:

 • DHL Paket
 • Posten MyPack Return

Transporten får ej vara belagd med lösen (Postförskott).

Skickas returen till www.online8.se  med annat fraktsätt än ovan nämnda kommer den ej att hämtas ut, samt kommer ej att krediteras avsändaren vid godkänt garantiärende.

Varan skall vara oss tillhanda innan garantitidens utgång, garantitiden räknas från kvitto/fakturadatum.

Kunden betalar frakten till www.online8.se  betalar frakten tillbaka till kunden vid godkänt garantiärende om returen skickats med DHL Paket eller Posten MyPack Return.

Garanti, Ansvar & Support

Garanti

Kvittens som medföljer paketet är ditt garantibevis. Alla produkter hos www.online8.se  har 1-års garanti.

Garantin omfattar ej transport- eller resekostnader.

Garanti gäller ej på förbrukningsvaror så som batterier, minneskort, hårddiskar etc.
Ifall extra garanti läggs till på en produkt som innehåller hårddisk eller minneskort ökas ej garantitiden på hårddisk eller minneskort.

Ansvar för fel och följdskador

Om kunden inte vet hur en vara skall monteras eller användas åligger det kunden att ta reda på detta innan varan monteras eller används genom att kontakta www.online8.se . Det åligger kunden att själv ta reda på att vara levererad av www.online8.se  är fullt kompatibel med kundens utrustning. Vid osäkerhet angående kompabilitet står www.online8.se  och dess tekniker till tjänst per telefon och/eller e-post.

Alla installationer av produkter där ingrepp i enheten eller tillhörande kablage skall utföras av en auktoriserad installatör för att garantin på produkten ska gälla.
Exempel på dessa typer av produkter är Billarm, MC-larm, GPS Spårsändare etc. Vid osäkerhet gällande om den produkt du köpt eller tänkt köpa tillhör denna specifikation åligger det kunden att ta reda på nödvändig information genom att kontakta www.online8.se .

www.online8.se  ansvarar ej för:

 • Följdskador på kundens utrustning orsakad av FELAKTIG användning eller ihopkoppling med vara köpt hos www.online8.se .
 • Monteringsfel uppkomna på eller av vara köpt hos www.online8.se  vid FELAKTIG montering.
 • Skador som uppkommer på person eller egendom till följd av FELAKTIGT användande utav fjärrstartsfunktion av motorn på de bil/mc larm som är utrustade med denna funktion.
  Detta gäller även i de fall specificerade säkerhetsåtgärder ej följts så som åtdragande av handbroms eller friläggande av växel på fordon utrustade med manuell växellåda.

 

Support

Teknisk support lämnas enligt nedanstående regler.
Det åligger kunden att ta reda på om han kan hantera varan innan han köper den, samt att ta reda på om den fungerar med kundens redan existerande utrustning.
Teknisk support lämnas på produkter var för sig. Köper kunden ett antal produkter förs det support på produkterna var för sig, men det förs ej support på produkterna som en enhet även om produkterna är avsedda att användas tillsammans. Det lämnas således ej användarstöd/support på fel som kan bero på interaktion mellan komponenter.
Det lämnas inte heller support på fel som kan bero på komponenter ej sålda av oss.

Övrigt

Information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och www.online8.se  kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.


www.online8.se  förbehåller sig rätten att ändra i specifikationer utan föregående varning.
www.online8.se  reserverar sig mot eventuell slutförsäljning och ändringar av tekniska data som är utanför vår kontroll.

Vi kan komma att sända ut nyhetsbrev per e-post till våra kunder. Det kommer alltid att finnas möjligheten till att avregistrera er e-postadress från e-postlistan.
Detta sker per automatik vid godkännande av våra villkor. Önskar ej något nyhetsbrev mottagas skall detta meddelas vid ordertillfället eller via separat e-postmeddelande.

Tvist

Eventuell tvist avgöres i första hand de involverade parterna emellan. 
Om parterna inte kan komma överens kan också tvisten avgöras i domstol.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från leverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från www.online8.se  sida, som gör att www.online8.se  ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att www.online8.se  befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.